Dubtes

Respostes a les preguntes més freqüents. Si tens algun altre dubte contacta'ns a hola@qida.es

Què és Qida?

L'objectiu de Qida és doble:

1. Crear el millor servei d'atenció domiciliària per a persones amb dependència: professional, humà i integral.

2. Tornar l'estatus social al col·lectiu de cuidadors i cuidadores, que tendeix a estar mal pagat, mal format i mal valorat.

 

Com funciona Qida?

 1. Omple el formulari de sol·licitud de servei que trobaràs a ​www.qida.es​. Et contactem per entendre les teves necessitats i preparar un pressupost.

 2. Et presentem diferents perfils de cuidadors/es especialment per tu perquè els puguis entrevistar.

 3. Sel·lecciones el cuidador que més t’encaixi. No pagues res fins que no t’hem trobat un cuidador i l’has seleccionat.

 4. La treballadora social assignada especialment al teu cas fa un seguiment personalitzat i t’assessora amb tot que necessitis.

 

Què ens diferencia d’altres serveis d’atenció domiciliària?

Només seleccionem un 10% dels cuidadors candidats. Per tal d'oferir un servei de qualitat, seleccionem els millors professionals, els formem i els paguem justament.

No pagues res fins que no t'hem trobat un cuidador o cuidadora i l'has seleccionat. Volem que paguis només quan hem fet la feina ben feta i hem trobat la persona més adequada per les teves necessitats. Fem un seguiment continuat i expert, amb un Pla Individualitzat pel teu familiar.

Tractem a cada familiar com una persona única. Assignem una treballadora social que realitza un seguiment continuat del teu cas per assegurar la màxima qualitat en tot moment.

Som una empresa social, que busca oferir el millor servei d'atenció domiciliària i tornar l'estatus social al col·lectiu de cuidadors i cuidadores. Estem invertits per la Unió Europea i altres inversors que entenen que busquem crear un món millor.

Qui contracta el/la cuidador/a?

La família és qui contracta al cuidador o cuidadora. Qida facilita tots els tràmits administratius: contracte de treball, alta de l’empleador a la seguretat social (SS.SS), alta del cuidador/a a la ss.ss, nòmines, incapacitats temporals, baixes, etc.

 

El fet que sigui la família qui realitza la contractació, té algun impacte a la declaració de renda?
No afecta ni en positiu ni en negatiu a la declaració de renda de les famílies, ja que és una despesa i no és deduïble.

En el cas que el/la cuidador/a no encaixi amb la família, quina solució oferiu?

Et presentem un nou cuidador o cuidadora d’acord amb les teves necessitats, sense cost addicional de selecció. Només caldrà pagar les despeses administratives de confecció del contracte i alta a la ss.ss del nou cuidador/a.

 

Si el cuidador/a té un accident a casa meva, quina responsabilitat té la família?

El/la cuidador/a està donat d’alta a la SS.SS. i per tant té les cobertures pertinents.

 

Són de confiança els cuidadors i cuidadores de Qida?

Tenim un procés de selecció de cuidadors/es molt acurat per validar els següents punts amb diverses entrevistes:

 • L’experiència del candidat/a en atenció domiciliària, les referències i el currículum

 • La formació

 • Una entrevista personal incloent preguntes situacionals

El resultat d’aquest acurat procés de selecció és que només un 10% el supera i s’incorpora a la llista dels cuidadors i cuidadores amb els que treballem.

 

Puc contractar els cuidadors/es per hores o per jornades completes?

Oferim:

 • Atenció domiciliària per hores, en dies consecutius o alterns
 • Cuidadors/es internes, ja sigui a temps parcial o a jornada completa. Si fos necessari, donem cobertura 24h 7 dies a la setmana.

Contacta’ns i explica'ns que necessites. Farem tot el possible per trobar una solució i et proposarem un pressupost sense compromís.

 

Quan un/a cuidador/a fa vacances o pateix una incapacitat temporal, podreu enviar-nos una substitució per cobrir aquest període?

Sí. Et presentarem un nou perfil/s de persona cuidadora ràpidament per cobrir aquesta necessitat temporal. Recomanem planificar i acordar vacances i altres circumstàncies previsibles amb temps, sempre que sigui possible.

 

Com he de pagar als/les cuidadors/es?

Cada mes, nosaltres els hi facilitarem la nòmina corresponent, i vostès els hi podran liquidar mitjançant transferència, tot i això per acord entre les parts, també es podrà pagar en efectiu.

 

Quan he de pagar al cuidadors/es?

 • En serveis de llarga durada normalment es realitza el pagament a finals de mes.
 • En serveis de curta durada (menys d’un mes) es fa el pagament al finalitzar el servei.

 

En el pressupost que m’heu enviat veig diferents partides recurrents. Em podeu explicar com es liquiden?

Els pagaments estan dividits en 3 parts que es liquiden mensualment:

 1. La nòmina del cuidador/a, que es paga per transferència a final de mes.

 2. El càrrec de la seguretat social, que rebràs per mesos vençuts i a finals de mes

 3. La quota de seguiment de Qida, que es carregarà entre el 20 i el 25 de cada mes.

 

Quines avantatges té el Règim Especial d’Empleades de la Llar per les famílies?

El Règim Especial d’Empleades de la Llar té les següents avantatges:

 • Cotització inferior al Règim General de la SS.SS.

 • Descompte d’un 20% sobre la SS.SS. a càrrec de l’empleador.

 • No hi ha IVA. Si el treballador fos d’una empresa SAD sí que hi hauria IVA.

 • Indemnitzacions inferiors en el cas d’acomiadaments.

 

Quins són els costos d’acomiadament d’un/a cuidador/a?

 • Durant el període de prova, el/la cuidador/a no té dret a cap tipus d’indemnització.
 • Un cop superat el període de prova, el/la cuidador/a té dret a una remuneració equivalent a 12 dies per any treballat o a la part proporcional si el període és inferior a l’any.

D’altra banda, durant el primer any, caldrà donar un preavís de 7 dies abans de finalitzar un contracte. Passat el primer any, el preavís és de 20 dies.

 

Quines conseqüències pot tenir “contractar” a una cuidadora sense contracte?

Qida només treballa dins del marc legal. Les famílies han de contractar degudament els/les cuidadors/es, però Qida, facilita tots els tràmits necessaris.

Les famílies són les responsables de realitzar els contractes amb els seus cuidadors/es. En el cas de no fer-ho, les famílies s’exposen a unes sancions importants que poden anar de 10.000 € a 30.000 €. També, cal tenir en compte el risc d’accident domèstic del treballador/a i les posteriors denúncies.

En el cas que es trobin en aquesta situació, Qida pot ajudar-los a gestionar tota la part contractual.

Cerques un cuidador/a?

 • Tots els nostres cuidadors i cuidadores són professionals qualificats.
 • No pagues res fins que no t’hem trobat un cuidador i l’has sel·leccionat.
 • Tenim la confiança de més de 40 entitats públiques i el Col·legi de Metges de Barcelona.

Camps obligatoris

Moltes gràcies! El teva solicitud s'ha enviat correctament.
Treballa de cuidador/a