Termes i Condicions d'ús

Informació general del lloc Web

En compliment de lo establert  en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els hi informem que el lloc Web www.qida.es és propietat de Caring Well, S.L. amb domicili  social a Sabadell (Barcelona) Doctor Puig 33, 1r-2a, amb CIF B66975723, Telèfon (+34)930129513, email, hola@qida.es.

Condicions d’Accés

L’accés al nostre lloc Web per part de l’usuari és gratuït, de forma general no és necessari el registre previ i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació expressa de la totalitat de les presents Condicions Generals d’Ús vigents en el moment de l’accés, que haurà de  llegir detingudament. En el cas que l´usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar la Web i operar per mitjà de la mateixa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes de l’ordre públic, i a les presents Condicions Generals d’Ús. L’usuari accedeix a la nostra pàgina Web sota la pròpia i exclusiva responsabilitat, que respondrà, si fa el cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

El usuari s’obliga a no difondre, transmetre, introduir i posar a disposició de tercers, qualsevol  tipus de material i informació que sigui contrari a la moral, la llei, l’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús.

Responsabilitats

Posant a disposició de l’usuari d’aquesta pàgina Web volem oferir-li una sèrie de serveis i continguts de qualitat, tenint especial cura en la presentació dels mateixos, així com els mitjans tecnològics utilitzats. De totes maneres, no ens fem responsables de la presència de virus i d’altres elements que poguessin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.

Caring Well, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines webs en els que els usuaris puguin accedir mitjançant els enllaços establerts en la web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa, o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als que es puguin accedir mitjançant els enllaços.

La veracitat i licitud de les informacions aportades pels usuaris dels formularis presentats per Caring Well, S.L. en la Web www.qida.es per accedir a certs serveis oferts per la mencionada Web seran sempre responsabilitat de l’usuari.

Caring Well, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat del incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina Web. Tot i això, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció del servei i esmenar-lo el més ràpidament que sigui possible.

És responsabilitat del Cuidador i de les famílies de complir amb totes les seves obligacions amb la Seguretat Social, Administració Tributària, i demés requisits legals que resultin necessaris per poder exercir els serveis que ofereix Caring Well, S.L. a través de la Web www.qida.es. El Cuidador s’obliga a mantenir completament indemne a Caring Well, S.L. de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que, com a conseqüència de l’incompliment per part seva de qualsevol de les obligacions indicades en aquest paràgraf, sigui reclamada a Caring Well, S.L., administradors, accionistes, i empleats de dita societat. A més, Caring Well, S.L. es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponguin.

Responsabilitat en el tractament de les seves dades

Caring Well, S.L. (QIDA) és el responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com a conseqüència de la relació que mantenen amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum.

Podeu contactar amb nosaltres a l’adreça: carrer Sentmenat, 7-9 08203 Sabadell, Barcelona o mitjançant hola@qida.es

Finalitat del tractament de la informació

Qida tractarà les seves dades personals amb l’objectiu de gestionar la relació que mantenen amb nosaltres de forma proactiva per fer un seguiment de la màxima qualitat, així com per enviar-los les comunicacions comercials electròniques (quan així ho expressament ho autoritzin), fins i tot la seva relació amb vostè, per mantenir-los informats dels nostres productes i serveis que resulten similars als sol·licitats per vostè.

Període de conservació de la seva informació

Conservem les dades que ens faciliten mentre no sol·licitin la cancel·lació o eliminació dels mateixos.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Estem legitimats legalment per tractar les seves dades personals amb la finalitat d’executar i mantenir relació contractual amb vostè, així com el consentiment exprés que, en el seu cas, ens ha facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials,

Us informem que les dades personals que es sol·liciten en el moment de registrar-se a la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no són necessaries per a aquesta activitat principal.

Per tant, el consentiment per a l’enviament de les comunicacions comercials és un tractament addicional que està basat en el consentiment que s’ha sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació vostè que manté amb nosaltres.

Cessions a tercers

QIDA no comunica les seves dades personals a tercers empresa excepte el cas de requeriment legal.

Drets com a titular de la informació

Pot contactar-nos en qualsevol moment per confirmar si QIDA està tractant les seves dades personals i, en el seu cas, accedir a les mateixes, així com sol·licitar la correcció de dades que poden ser incorrectes o inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per als fins que es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació a l’accés o l’oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, QIDA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos i només conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També es pot sol·licitar que els hi enviem en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que ens han facilitat per a la seva transmissió a un altre responsable.

Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments en el seu cas prestats, mitjançant:

(i) Carta dirigida Caring Well, S.L. carrer Sentmenat, 7-9, Sabadell, Barcelona

(ii) Un correu electrònic a hola@qida.es

Si no està satisfet amb la manera com tractem la seva informació personal, es pot comunicar amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre el problema. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina web són propietat de Caring Well, S.L. i estan protegides pels drets de la Propietat Intel·lectual e Industrial.

L’Usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de Caring Well, S.L., per modificar-los, reproduir-los, exportar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Declaració de protecció de dades per a la utilització de Hotjar

Aquesta web utilitza Hotjar, un servei d’anàlisi web de Hotjar Ltd. («Hotjar»). Amb el mateix es registren de forma anònima interaccions d’usuaris individuals seleccionats aleatòriament amb el lloc web. S‘obté així un registre, p. ex. dels moviments i clics del ratolí, amb l’objectiu de revelar possibles millores de la pàgina web en qüestió. Hotjar utilitza «cookies», és a dir, fitxers de text que es graven en el seu ordinador i que permeten analitzar l’ús que feu del lloc web. Per descartar una relació directa amb persones, les adreces IP es graven i processen sempre de forma anònima. A més, s’avaluen amb finalitats estadístiques informatives sobre el sistema operatiu, el navegador, els vincles (enllaços) des de pàgines externes i amb pàgines externes, la localització geogràfica, així com la resolució i el tipus de dispositiu. Aquestes informacions no són personals i no són facilitades a tercers ni per nosaltres, ni per Hotjar. Si no volen que aquestes informacions quedin registrades, es pot desactivar inserint capçals «DoNotTrack» en totes les pàgines web que estan vinculades amb Hotjar. Podeu ampliar detalls en: https://www.hotjar.com/opt-out.

Accions legals, legislació aplicable i Jurisdicció

Caring Well, S.L, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc  Web i els seus continguts, o per l´incompliment de les presents condicions.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a  qualsevol altra jurisdicció, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per qualsevol  consulta o proposta, poden contactar-nos por email a hola@qida.es o per telèfon al (+34)930129513.

Cerques un cuidador/a?

  • Tots els nostres cuidadors i cuidadores són professionals qualificats.
  • No pagues res fins que no t’hem trobat un cuidador i l’has sel·leccionat.
  • Tenim la confiança de més de 40 entitats públiques i el Col·legi de Metges de Barcelona.

Camps obligatoris

Moltes gràcies! El teva solicitud s'ha enviat correctament.
Treballa de cuidador/a